Mimo, że pracują ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, lubią swoją pracę, a większość z nich uważa, że ma wystarczająco dużo czasu, aby spędzać go w domu lub rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Wskaźnik opiera się na odpowiedziach dotyczących satysfakcji z pracy i opinie respondentów na temat ich ogólnej równowagi między życiem zawodowym a osobistym w odniesieniu do takich danych, jak godziny pracy i czas dojazdu do niej. Ankieta objęła swoim zasięgiem 16.000 pracowników z ponad 80 krajów. Badanie wykazało 11-procentową poprawę wskaźnika równowagi między pracą a życiem osobistym wśród polskich pracowników w okresie między 2010 a 2012 rokiem. Z badan wynika, że obecny wskaźnik dla Polski wynosi 136, dużo powyżej światowej średniej na poziomie 124.

Większość pracowników lubi swoją pracę (78%), a ponad połowa jest zadowolona z czasu, jaki spędza w domu lub rozwijając własne zainteresowania (51%). Większość pracowników (83%) twierdzi, że osiąga teraz w pracy lepsze wyniki niż w 2010 roku, co potwierdza związek między dobrą równowagą w życiu zawodowym i osobistym a zwiększoną efektywnością. Prawie jedna trzecia (31%) respondentów potwierdza, że firma, w której są zatrudnieni próbowała skrócić czas dojazdu pracowników do pracy, przyznając, że mogą one być dużym obciążeniem.

Więcej: www.regus.presscentre.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=14508&NewsAreaID=2

Źródło: www.regus.presscentre.com, stan z dnia 22 maja 2012 r.