Globalnie aż 61% pracodawców potwierdza, że większość ich pracowników używa do wykonywania pracy swoich prywatnych urządzeń. 54% ankietowanych twierdzi, że ich pracownicy używają smartfonów do takich czynności jak: odczytywanie maili, obsługa kalendarza, przeglądanie dokumentów. Ankieta została przeprowadzona na 599 pracownikach typu executive oraz decyzyjnych pracownikach w 19 krajach świata.

Pracodawcy coraz częściej rozumieją, że w przypadku, kiedy nie są w stanie wyposażyć pracownika w lepszy telefon (lub inne urządzenie) niż jego prywatne, lepiej pozwolić mu używać jego osobistego sprzętu.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/17195-one-half-of-employers-say-workers-using-personal-devices-at-work