Jak wynika z danych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 r. wzrosło o 4 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 9,2 proc. i wyniosło 4101,36 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,4 proc. i wyniosło 5703 tys. osób, podano w komunikacie.