Badanie "Monitor Rynku Pracy" Randstad przeprowadził między 13 a 28 lutego przez internet w 32 krajach Europy, Azji, obu Ameryk i w Australii. W badaniu zapytano 14372 osoby w wieku 18-64 lata, pracujące minimum 24 godziny w tygodniu, z wyłączeniem osób samozatrudnionych. Próba w Polsce wynosiła 405 osób. Badanie dotyczy tylko osób zatrudnionych i dysponujących dostępem do internetu, a nie całego społeczeństwa.

Randstad zapytał, czy w ostatnich sześciu miesiącach ankietowani zmienili pracę - twierdząco odpowiedziało 24 proc. Polaków. To o 6 pkt proc. więcej niż średnia dla krajów europejskich; wyższy odsetek - 25 proc. - odnotowano jedynie w Wielkiej Brytanii. W IV kwartale 2013 r. zmieniających pracę w Polsce było 17 proc.

W ocenie Katarzyny Gurszyńskiej z Randstad oznacza to generalną zmianę sytuacji na rynku pracy i większą śmiałość pracowników do decydowania się na zmianę. Ponad połowa z osób zmieniających pracę, to osoby młode, najwięcej z grupy 18-25 lat. Częściej pracę zmieniały kobiety niż mężczyźni.

49 proc. spośród osób, które zdecydowały się na zmianę pracy, wskazało, że głównym powodem była chęć polepszenia warunków zatrudnienia. Gurszyńska zwróciła uwagę, że to najwyższy skok w 15 edycjach badania - o 12 pkt proc. więcej niż przy badaniu z IV kwartału 2013. Na kolejnym miejscu wymieniano osobiste pragnienie zmiany (30 proc. - przy 26 proc. w IV kw. 2013 r.) i niezadowolenie z pracodawcy (spadek do 26 proc. z 30 proc. w IV kw. 2013 r.).

Ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Łukasz Komuda tłumaczył, że na naszym, ale też na światowych rynkach pracy, najbardziej rotują młodzi, bo mają najmniej do stracenia. "Zwykle nie są rozpieszczani przez pracodawców, sami też szukają dla siebie miejsca, które będzie pasowało najlepiej do ich profilu i tego, co chcą robić w życiu" - powiedział.

Komuda uważa, że coraz większym problemem polskiego rynku pracy może być brak młodych pracowników, którzy coraz częściej wybierają zajęcie za granicą. "Skoro start do pracy jest równie stresujący i wymagający w Polsce i za granicą, to młodzi ludzie coraz częściej zastanawiają się, czy to warto robić w Polsce" - mówił.

"Czy lepiej nie zrobić tego za granicą - w obcym języku w innej kulturze, ale przystosowując się do warunków, gdzie płaca minimalna jest pięć razy wyższa niż w Polsce - gdzie zaczynam na pięciokrotnie wyższym poziomie niż w kraju, nawet jeśli to tylko praca z mopem czy na zmywaku" - tłumaczył Komuda.

W ocenie eksperta dla Polski taka sytuacja może być jednym z większych zagrożeń i dramatów, które mogą nas czekać w przyszłości. "Będzie się nam poprawiał rynek pracy, a nie będziemy mieli na tym rynku młodych ludzi do pracy, bo będą zaczynali gdzie indziej" - podkreślił.

Randstad zapytał też o ocenę ryzyka utraty pracy. W sumie 31 proc. wyraża: dużą (8 proc.) lub umiarkowaną (23 proc.) obawę o utratę pracy. Grupa ta wzrosła od poprzedniego badania w grudniu 2013 r. o 4 pkt proc. Średnia unijna to 27 proc. a największy odsetek obawiających się o utratę zajęcia zanotowano podczas badania w Grecji (45 proc.), a najmniejszy (17 proc.) w Austrii.

75 proc. badanych przez Randstad Polaków ocenia, że ma szanse na znalezienie jakiejkolwiek innej pracy, a 65 proc. pracy porównywalnej z obecną. Na tle krajów europejskich jesteśmy wśród największych optymistów, średnia europejska to 61 proc. i 53 proc. - podała Gurszyńska.

Instytut bada też deklarowaną przez pracowników otwartość na zmianę pracodawcy w najbliższych 6 miesiącach. W obecnym badaniu indeks mobilności, którego początkowa wartość - 100 pkt - wyznaczyły odpowiedzi z pierwszej edycji badań - w marcu 2010 r., wyniósł 104 pkt i był o 3 pkt wyższy niż w IV kwartale 2013. r. Średni unijny indeks w obecnym badaniu to 99 pkt.

73 proc. Polaków deklaruje satysfakcję z wykonywanej pracy. Średnia w UE to 70 proc. a najwyższy odsetek zadowolonych jest w Norwegii (80 proc.), najniższy na Węgrzech (57 proc.).