Badaniem warunków pracy objęto 78,5 tys. jednostek zatrudniających 5 319,7 tys. osób. Liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w przebadanej zbiorowości stale maleje. Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim gdzie co szósta osoba pracowała w warunkach zagrożenia dla zdrowia. Najbezpieczniejsze warunki pracy zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie co dwudziesta piąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia - w stosunku do roku 2012 oznacza to nieznaczne pogorszenie, ponieważ na działanie szkodliwych czynników w województwie mazowieckim w 2012 r. narażona była co dwudziesta ósma osoba.

Więcej na ten temat: Pawie pół miliona Polaków zatrudnionych w warunkach zagrożenia>>