Warunki pracy to zagadnienie ważne z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa oraz realizacji zobowiązań pracodawców do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami. Badanie warunków pracy ma na celu ocenę stanu i śledzenie zmian w zakresie zagrożeń na stanowiskach pracy, związanych zarówno ze środowiskiem pracy, z uciążliwością pracy i zagrożeń związanych z czynnikami mechanicznymi oraz liczby osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i z tytułu wypadków przy pracy. 

W 2013 r. 497 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia, co stanowiło 9,3% pracowników zatrudnionych w przebadanych zakładach - podaje GUS. To nieco mniej niż w 2012 r. (506,7 tys. co stanowiło 9,6% pracowników zatrudnionych w przebadanych zakładach). Podobnie jak w 2012 r., nadal co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta.

Badaniem warunków pracy objęto 78,5 tys. jednostek zatrudniających 5 319,7 tys. osób. Liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w przebadanej zbiorowości stale maleje. Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim gdzie co szósta osoba pracowała w warunkach zagrożenia dla zdrowia. Najbezpieczniejsze warunki pracy zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie co dwudziesta piąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia - w stosunku do roku 2012 oznacza to nieznaczne pogorszenie, ponieważ na działanie szkodliwych czynników w województwie mazowieckim w 2012 r. narażona była co dwudziesta ósma osoba.
W większości województw w stosunku do roku 2012 odnotowano spadek liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zbadanych zakładach. Największy spadek w tym zakresie wystąpił w województwie opolskim. Wzrost liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych zaobserwowano jedynie w czterech województwach: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.