Siedem mln zł z UE, m.in. na staże czy centra aktywności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeznaczono w Podlaskiem dla placówek, które działają na rzecz takich osób. W piątek ruszył konkurs na najlepsze projekty, które dostaną dotacje.

Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki. Nabór wniosków potrwa do 26 marca. To ostatni tego typu konkurs – poinformowała dyrektorka departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Romańczuk. Zaznaczyła, że jeśli wpłynie dużo dobrych projektów, to pula konkursowa zostanie zwiększona, bo są na to środki.
Wnioski mogą składać m.in. organizacje pozarządowe czy ośrodki pomocy społecznej. Nie muszą mieć własnych pieniędzy, by zdobyć dofinansowanie. Nie ma też ograniczeń co do wartości projektu. Jednak, jak podkreśliła Romańczuk, przeważnie wpływają wnioski na kwotę 200 - 500 tys. zł.
Pieniądze można zdobyć m.in. na tworzenie i działalność centrów czy klubów integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej. Na dofinansowanie mają też szansę projekty dotyczące organizacji staży i szkoleń podnoszących kwalifikacje osób zagrożonych wykluczeniem. Pieniądze mogą być też przeznaczone na wsparcie i promocję wolontariatu w tym zakresie.
Wszystkie te działania mogą być skierowane m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, pozostających pod opieką ośrodków pomocy społecznej, a także młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Projekty muszą być realizowane przez okres minimum dwóch lat. Romańczuk powiedziała, że konkurs nastawiony jest na realizację projektów wielomiesięcznych, bo tylko przez długotrwałe działania można pomóc i wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie.
Preferowane będą projekty, które będą realizowane wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej. Ma to służyć aktywizacji tych ośrodków.
Dotychczas w Podlaskiem z programu Kapitał Ludzki na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystano 52,4 mln zł. Łącznie na ten cel w regionie jest przeznaczonych 63,7 mln zł.(PAP)