Nauczyciele na L4, a zajęcia odwołane - tak wygląda w poniedziałek sytuacja w niektórych szkołach i przedszkolach. Na dni od 17 do 21 grudnia część nauczycieli zapowiedziała protest. Wzorem pielęgniarek i policjantów masowo biorą zwolnienia chorobowe. Domagają się podwyżek. Tym razem jest to oddolna inicjatywa, niewspierana przez związki zawodowe. Szkoły zapewniają, że mimo nieobecności nauczycieli, zapewniają uczniom opiekę. Niektóre przedszkola są natomiast całkowicie zamknięte i nie przyjmują dzieci. Jeśli jednak dochodzi do niespodziewanego zamknięcia szkoły czy przedszkola, rodzic ma prawo wziąć na nie opiekę.

Czytaj na Prawo.pl: Nauczyciele protestują przeciwko niskim pensjom >

Rodzic dziecka, które nie ukończyło 8 lat, może wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Najczęściej takie "zwolnienie na opiekę" kojarzone jest z chorobą dziecka, ale przysługuje także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku należy złożyć u pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy - druk Z-15, do którego należy dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

- Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest traktowane, jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 


Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie.  Przysługuje on na równi tak samo matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest – tak jak chorobowe, czyli w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Roczne limity

  • W ciągu roku zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do ukończenia przez nie 8 lat i chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie przez 60 dni.
  • Na chore dziecko powyżej 14. roku życia lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni.
  • Na dziecko niepełnosprawne - przez 30 dni.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki na dziećmi (zdrowymi lub chorymi) i innymi chorymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Okres zasiłkowy 60-ciu dni obowiązuje niezależnie od liczby dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Sprawdź w LEX: Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego dla pracowników, osoby uprawnione i sytuacje uprawniające do tego zasiłku >

Gdzie złożyć wniosek?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, ale jeśli prowadzi działalność gospodarczą przynosi go do najbliższego ZUS-u. Iwona Kowalska-Matis tłumaczy, że to wszystko można także zrobić online, jeśli ktoś ma założone swoje indywidualne konto na platformie internetowej ZUS.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15.
W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36 czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Sprawdź w LEX: W jakich sytuacjach ojciec jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko? >

Prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

- płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych - swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia;

- oddziały ZUS – ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych.

Oddziały ZUS ustalają i wypłacają zasiłki opiekuńcze m.in. ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym a także osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i udzielanie zwolnień od pracy >

Czy w trakcie opieki nad członkiem rodziny pracownik może wykonywać pracę? >

Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dorosłą córką? >

W jakim przypadku nie zachodzi konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >