Zgodnie z raportem najwyższa stawka minimalna wypłacana jest w Luksemburgu (11,10 euro), następnie we Francji (9,53 euro), Holandii (9,11 euro), Belgii (9,10 euro) i Irlandii (8,65 euro). Na szóstym miejscu plasują się Niemcy (8,5 euro), a zaraz za nimi Wielka Brytania, choć według zestawienia, mimo mniejszej wartości niż w Niemczech - 7,43 euro (w przeliczeniu z funta), pieniądz na Wyspach ma większa siłę nabywczą.

Najniższa stawka minimalna jest obecnie w Bułgarii i wynosi ok. 1,04 euro. Polska plasuje się na 13-stym miejscu (ok. 2,31 euro), przed nią jest Portugalia – 2,92 euro i Hiszpania – 3,91 euro. W Unii Europejskiej od 1 stycznia obowiązują i tak podwyższone stawki, które zostały skorygowane o poziom inflacji. Pozytywnym wnioskiem wynikającym z raportu, jest fakt, że płace minimalne są niezależne od sytuacji politycznej i nie są podwyższane w ramach prezentów wyborczych. Obecnie 21 z 28 państw członkowskich reguluje ustawowo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia.

Niemcy dotychczas dokonywały indeksacji płac w zależności od branży, od 2015 roku nastąpi wyrównanie stawki. Z raportu wynika, że na tle innych krajów, wartość minimalnej stawki w Niemczech jest zbliżona do średniej, a co piąta osoba pracująca zarabiała najniższą z możliwych płac. Niemieccy pracodawcy niechętnie odnoszą się do reform i obawiają się spadku konkurencyjności.