Projekt ten przekazany został w uaktualnionej wersji do Ministra Finansów, celem uzgodnienia proponowanych zmian. Zgodnie z nową propozycją, stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie będą mogły być wyższe, niż:

1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,6444 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,0329 zł,
2) dla motocykla - 0,2845 zł,
3) dla motoroweru - 0,1708 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem pozytywnie oceniamy urealnienie zaproponowanych w nim stawek. Mamy jedynie propozycję polegającą na zaokrągleniu stawek do pełnych groszy. Jest to niewielka różnica, a posługiwanie się stawką z 4 miejscami po przecinku jest dość kłopotliwe (a dodatkowo musi się zmieścić na formularzach). Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego postulatu.
 

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan