Partnerami projektu, który jest prowadzony od września 2010 r., są Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz osiem dużych firm inwestujących w stolicy Dolnego Śląska: Google, BZ WBK, McKinsey, Hewlett-Packard Company, Credit-Suisse, Nokia Siemens Networks, Siemens oraz Capgemini.

 

Jak powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej prorektor ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Ryszard Cach, jednym z celów współczesnego kształcenia na uczelniach wyższych powinno być takie przygotowanie przyszłych absolwentów, ,,aby miękko wchodzili w rynek pracy".

 

,,Dziś świat zmienia się tak szybko, że młody człowiek rozpoczynający studia nie bardzo wie, jaką pracę będzie wykonywał. Często musimy zmieniać wykonywane zawody (...) musimy być przygotowani do tego, aby szukać czegoś pośredniego pomiędzy kształceniem do zawodu, a kształceniem ogólnym, uniwersyteckim, takim które mieliśmy od tej pory i które trochę abstrahowało od tego czego oczekuje rynek" - mówił profesor.

 

,,Wrocławski Absolwent" ma pokazać potrzeby rynku i stworzyć metody kształcenia na uczelni, dzięki którym zwiększy się liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie.

 

Uczestnikami pilotażu jest 40-osobowa grupa studentów czwartego i piątego roku ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostali oni wybrani podczas rozmów kwalifikacyjnych, w których uczestniczyli pracownicy uczelni, przedstawiciele magistratu oraz pracodawców.

 

Studenci uczestniczą w zajęciach w interdyscyplinarnych grupach podzielonych na trzy zespoły.Warsztaty obejmują cztery główne bloki tematyczne. Są to zajęcia z efektywnej komunikacji w zespole, podnoszące znajomość języka angielskiego w biznesie, kształcące umiejętności numeryczne i analityczne oraz rozwijające twórcze rozwiązywanie problemów.

 

W efekcie projektu, który zakończy się w lipcu 2011 r., powstanie rekomendacja skierowana do samorządu miejskiego w zakresie rozwoju rynku pracy. Sformułowana zostanie również rekomendacja dla wrocławskich uczelni, która wskaże możliwości modyfikacji procesu kształcenia uniwersyteckiego zgodnie z charakterystyką i dynamiką potrzeb wrocławskiego rynku pracy. W przyszłości projekt ma być realizowany na większą skalę.