Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2014 roku wzrosło o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie wyniosło 4371 PLN, podczas gdy w prywatnych przedsiębiorstwach płace były przeciętnie o niemal 800 PLN niższe (3572 PLN).

W pierwszym półroczu 2014 roku zarabialiśmy przeciętnie 3 817 PLN. W podziale na województwa najwyższe zarobki odnotowano w mazowieckiem. Tam średnie wynagrodzenie wyniosło 5011 PLN i stanowiło ponad 144% przeciętnego wynagrodzenia w warmińsko-mazurskim – województwie o najniższej średniej pensji. Powyżej średniej krajowej znalazły się, oprócz mazowieckiego, tylko trzy województwa: dolnośląskie (4081 PLN), pomorskie (4088 PLN) oraz śląskie (4188 PLN). Co ciekawe, choć województwo opolskie jest dopiero na 7. miejscu pod względem wysokości zarobków, to jednocześnie mieszkańcy tego województwa są najbardziej, zaraz po mieszkańcach mazowieckiego, zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 28 października 2014 r.