Państwo będzie finansowało składki ZUS za zatrudnioną przez rodziców nianię bez sprawdzania, czy tytuł do ubezpieczeń społecznych rzeczywiście istnieje. A to za sprawą uchwalonej 14 lutego 2011 r. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawodawca chcąc wyjść naprzeciw problemom związanym ze znalezieniem żłobka dla małego dziecka wprowadziła niespotykaną dotychczas formę zatrudnienia osoby fizycznej - tzw. umowę uaktywniającą. Jest to rodzaj umowy, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

Umowę tę zawierają rodzice z nianią. Na jej podstawie opiekunka zajmie się dzieckiem i dostanie za to wynagrodzenie. Umowa ta jest tytułem do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego. Niania może złożyć wniosek o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wówczas składkę za to ubezpieczenie opłaci rodzic, według reguł przewidzianych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pozostałe składki zapłaci ZUS, a sfinansuje je budżet państwa.

ZUS opłaci składki, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: rodzice zgłoszą opiekunkę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, sami są zatrudnieni na etacie lub na umowę cywilnoprawną albo prowadzą działalność gospodarczą, a dziecko nie uczęszcza do żłobka (niezależnie od formy jego prowadzenia).

Źródło: www.abc.com.pl/kadry, Agnieszka Rosa, 14 marca 2011 r.