Dnia 20 listopada br. prezes Urzędu Dozoru Technicznego dokonał uroczystego otwarcia Centrum Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, wręczając Towarzystwu akredytację na organizację szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych. Głównym celem Centrum jest przygotowanie kadry specjalistów do instalowania systemów fotowoltaicznych w Polsce.

Centrum Szkolenia będzie wdrażało międzynarodowe procedury projektowania, montażu, oddawania do użytku i monitorowania pracy systemów fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa instalowania i pracy systemów PV i systemu zarządzania jakością.

W nowo otwartym Centrum Szkolenia czołowi eksperci z branży fotowoltaicznej będą prowadzić ściśle określony program szkoleniowy i przygotowania praktyczne, w sposób zapewniający właściwe przygotowanie instalatorów systemów fotowoltaicznych do pracy z wybranym rodzajem instalacji.

Uczestnicy szkoleń uzyskają certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego upoważniający do udziału w procesie wdrażania i utrzymania systemów PV w Polsce.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2014 r.