90 proc. firm deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w liczbie etatów — pokazują badania ManpowerGroup.

Polscy pracodawcy są optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące — dowiadujemy się z raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. — Z punktu widzenia osób poszukujących pracy sytuacja na rynku ulega wyraźnej i konsekwentnej poprawie. Po wakacjach możemy spodziewać się pewnego spadku liczby ofert sezonowych, ale nie wpłynie to na ogólny obraz sytuacji. Obecny stan można więc nazwać optymistycznym, i — co ważne — jest to trend, który będzie się umacniał. Obserwujemy również większą chęć pracodawców do zwiększania stawek płac, a także inwestowania w pozafinansowe formy nagradzania pracowników. Zmiany te wpływają na przedefiniowanie kształtu polityki personalnej wielu firm, dla których człowiek staje się coraz większą wartością i ma wpływ na poziom ich konkurencyjności na rynku — komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. Na liście branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, pierwsze miejsce zajmuje produkcja przemysłowa. Jeżeli chodzi o prognozę netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016, wynik w tej branży wzrósł o 19 proc. Optymizm odnotowano również dla transportu/logistyki/ komunikacji (+15 proc.) i budownictwa (+13 proc.) Wysoki optymizm dotyczy także handlu detalicznego i hurtowego (+10 proc.) oraz instytucji sektora publicznego (+10 proc.).

Więcej: firma.pb.pl/4630122,54085,optymistycznie-na-rynku-pracy

Źródło: Puls Biznesu, stan z dnia 20 września 2016 r.