W obwieszczeniu z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. U. poz. 1619) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił jednolity tekst rozporządzenia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643 z późn. zm.).

 

Zawarty w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. poz. 787).