Sejm przyjął ustawę budżetową, która zakłada, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 3713 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 434,87 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) - 178,22 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) - 54,58 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w styczniu i lutym 2013 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8775,55 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2012 r.).

Ponadto wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2013 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 480 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2013 r. będzie wynosiło 1600 zł).