Celem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle jest usprawnienie funkcjonowania rzemiosła w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym. Nowelizacja dostosowuje obowiązujące przepisy do bieżących potrzeb i rozwoju gospodarki poprzez umożliwienie prowadzenia działalności rzemieślniczej w różnych formach prawnych oraz stworzenie mechanizmów zachęcających do zrzeszania się w samorządzie gospodarczym rzemiosła.

Polecamy: Trzecia transza deregulacji obejmie 100 zawodów

Nowelizacja rozszerza definicję rzemiosła poprzez włączenie w jego zakres również średnich przedsiębiorców, którzy zgodnie z ustawą z o swobodzie działalności gospodarczej zatrudniają od 50 do 249 pracowników. Przewiduje także ujednolicenie zasad i obniżenie odpłatności za egzaminy: mistrzowskie i sprawdzające – o 10%, za egzamin czeladniczy - o 5%;

 

Do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła ustawa dodaje uczestniczenia w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół. Rozszerza także krąg podmiotów niebędących rzemieślnikami, a mogących wchodzić do samorządu rzemieślniczego.