Dnia 3 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869). Jego przygotowanie było niezbędne po tym, jak poprzednio obowiązujące rozporządzenie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. P 23/07, Dz. U. Nr 116, poz. 740.
Nowa regulacja zawiera zamknięty wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania u pracownika takiego schorzenia. W przypadku chorób takich jak rak płuc czy oskrzeli, okres ten będzie ustalony indywidualnie.
Według treści nowego rozporządzenia podejrzenie choroby zawodowej należy zgłosić powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub inspektorowi pracy, który podejmie decyzję o skierowaniu pracownika na właściwe badanie. Orzeczenie wydawane będzie przez lekarza medycyny pracy zatrudnionego w klinikach i poradniach uniwersytetów medycznych, wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy lub w szpitalach, w których pracownik był leczony. Zmiana przepisów umożliwia zatem skrócenie czasu oczekiwana na diagnozę oraz rozszerzenie do niej dostępu w zakresie zawodowych chorób zakaźnych. Na nowych rozwiązaniach skorzystają leśnicy i pracownicy ochrony zdrowia, którzy są najbardziej narażeni na choroby zakaźne.

Źródło: Gazeta Prawna, 3 lipca 2009 r., Bożena Wiktorowska