W większości firm przełom roku to moment, w którym zaczyna się fala ocen okresowych pracowników. Składają się na nią dystrybucja formularzy, spotkania z przełożonymi, analizy i podsumowania, wreszcie ważne decyzje kadrowe.

Ocena pracy daje obraz realizacji celów przedsiębiorstwa, wynikających z jego misji i przyjętej strategii rozwoju. Według otrzymanych wyników można decydować o strukturze wynagrodzeń, ewentualnych zmianach zatrudnienia, awansach czy rozstaniu z pracownikiem nie spełniającym oczekiwań pracodawcy. Ważny jest też aspekt informacji zwrotnej dla pracownika. Po pierwsze, ocena może mieć znaczny wpływ na jego motywację, ale też umożliwia szczegółowe zaplanowanie jego rozwoju i potrzeb szkoleniowych. Pracodawcy słusznie przyznają coraz większe znaczenie aspektom rozwojowym oceny. Warto też zastanowić się nad postępowaniem w przypadku, gdy ocena pracownika wypada poniżej oczekiwań i standardów pracodawcy.

Więcej: www.hrstandard.pl/2015/01/09/slaba-ocena-pracownika-i-co-dalej

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 12 stycznia 2015 r.