W środowisku pracy pracownik może zetknąć się z substancjami niebezpiecznymi (m.in. pyły, włókna, gazy, pary), które – w razie niestosowania środków ochrony – mogą szkodliwie oddziaływać na ludzki organizm. Dlatego tak istotne jest właściwe postępowanie ze sprzętem ochrony układu oddechowego, scharakteryzowane w normie PN-EN 529:2009 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Zalecenia dotyczące dobory, użycia, obsługi i konserwacji. Przewodnik”.
Norma ta dotyczy dwóch rodzajów sprzętu chroniącego układ oddechowy – oczyszczającego i izolującego. Omówiono główne części składowe takiego sprzętu – części twarzowe, elementy oczyszczające (np. filtry i pochłaniacze) oraz źródła powietrza lub gazu do oddychania. Wiele miejsca poświęcono ocenie ryzyka zawodowego ukierunkowanej na możliwość doboru właściwego rodzaju sprzętu. W myśl omawianej normy za stosowny uważa się taki sprzęt zmniejszające narażenie użytkownika na niebezpieczeństwo do akceptowanych wartości.
Źródło: Atest 2010, nr 1, s. 55-56