Krajowi partnerzy społeczni nie przygotują wspólnego stanowiska w sprawie zaproponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Na wczorajszym posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego nie zawarto porozumienia.
Zdaniem pracodawców propozycje zmian spowodują wzrost kosztów wysyłania zatrudnionych za granicę. – Zniszczona może zostać istotna część naszej gospodarki – ocenia dr Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan.
Przedstawiciele związków zawodowych podkreślili jednak, że obecna dyrektywa jest wadliwa, bo prowadzi do dumpingu socjalnego, a więc w dłuższej perspektywie – pogorszenia warunków pracy wielu zatrudnionych.