Odpowiednie warunki zwiększają zaangażowanie

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku dobrze zmotywowani pracownicy stanowią klucz do sukcesu firm. Z tego względu kadra menedżerska powinna zadbać o odpowiednie warunki pracy, tak aby sprzyjały efektywnemu wykonywaniu zadań. Tymczasem, według analiz Mikomax Smart Office tylko 16% pracowników centrów w Polsce i 33% z centrów w Rumunii czuje, że miejsce pracy wspiera ich w podnoszeniu efektywności. Eksperci widzą jednak potencjał branży w tym zakresie.
 
- Badanie Mikomax Smart Office pokazuje, że nawet najlepsze kadry nie będą odnosić sukcesów dla przedsiębiorstwa, jeśli nie zapewni się im właściwego środowiska i warunków pracy. Firmy z branży usług dla biznesu mają świadomość tej zależności i są liderami w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc zatrudnienia – podsumowuje Janusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu, Mikomax Smart Office, polska firma z ponad 22-letnim doświadczeniem, wspierająca sektor usług dla biznesu w zakresie aranżacji przestrzeni biurowych.
 
Realizując zadania służbowe w dogodnych warunkach zatrudnieni bardziej się do nich przykładają. W ten sposób zmniejsza się również rotacja oraz ilość osób idących na zwolnienia lekarskie. 
- Analizy firmy PwC wykazały, że wskaźnik absencji chorobowej plasuje się w Polsce na poziomie 5% i jest on porównywalny z wynikami dla Europy, czy USA, gdzie wynosi 3-4% . Wysoki poziom nieobecności w pracy wiąże się z dużymi kosztami ponoszonymi przez firmy, które obejmują m.in. wynagrodzenia za zastępstwa, nadgodziny realizowane przez osoby nieprzebywające na zwolnieniu, a także koszty administracyjne obsługi zwolnienia. Właściwe dostosowanie otoczenia i trybu pracy do potrzeb pracowników może w znaczący sposób obniżyć te wskaźniki – mówi Olga Kortbeek, HR Manager w Shell Business Service Centre Kraków.
 
Czego oczekują pracownicy? 
 
Okazuje się, że dla 58% pracowników z polskich centrów i 61% z rumuńskich ważna jest organizacja i wygląd biura. Analizy Mikomax Smart Office pokazują, że dla osób zatrudnionych w polskich centrach usług istotną wartość stanowi światło dzienne (65%) i jakość powietrza (45%) .
- Niewłaściwe oświetlenie może powodować zmęczenie i skutkować większą liczbą popełnianych błędów przy wykonywaniu zadań. Dlatego firmy powinny zadbać o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń w wysokiej jakości sprzęt. Według badań przeprowadzonych przez World Green Building Council pt. “The Business Case for Green Building” lepsze oświetlenie może zwiększać produktywność aż o 23% - mówi Ewa Zwardoń, CEE Segment Marketing Manager, Philips Lighting.
 
W rumuńskich centrach z kolei najważniejszym elementem stanowiska pracy jest wyposażenie komputerowe (88% wskazań). W Polsce ten aspekt za istotny uznało 66% respondentów.
- Sprawnie działający sprzęt jest dla pracowników jednym z najważniejszych aspektów pracy. Dlatego producenci tworzą rozwiązania, które są intuicyjne, coraz szybsze i skomunikowane ze sobą, aby umożliwiać łatwe wykonywanie wieloetapowych działań. Dla przykładu, urządzenia mobilne mogą być skonfigurowane z drukującymi, co pozwala na drukowanie bezpośrednio ze smartfonów lub tabletów. Coraz więcej zadań można też wykonywać na urządzeniu drukującym, bez konieczności włączania komputera, np. skanować do repozytoriów w chmurze – mówi Kamil Majchrzak, Product Manager, Xerox Polska.
 
Kolejnym czynnikami poprawiającym jakość miejsca pracy według respondentów Mikomax Smart Office są fotel (65% wskazań w Polsce i 66% w Rumunii) i biurko (55% wskazań w Polsce i 50% w Rumunii). Wyniki tych analiz pokazują, że w Polsce aspekty te stanowią wyzwanie dla firm z sektora usług biznesowych. Krzesła często nie zapewniają odpowiedniej ochrony dla kręgosłupa, a biurka nie posiadają regulacji wysokości, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Dolegliwości wynikające z przyjmowania nieprawidłowej pozycji ciała stanowią 30% wszystkich urazów zawodowych, skutkujących zwolnieniami lekarskimi . 
 
Badania Mikomax Smart Office wskazały ponadto na wartości szczególnie ważne dla pracowników w miejscu ich pracy. 
„W grupie wiekowej do 26 lat za najważniejsze w swoim biurze pracownicy z polskich centrów uznali uczenie się od innych (83%), indywidualną pracę (78%), kreatywną pracę w grupie (65%), relaks (59%) oraz kreatywne myślenie (58%). Z kolei pracownicy z centrów w Rumunii wskazali na uczenie się od innych (76%), indywidualną pracę (76%), rozmowy telefoniczne (70%) i kreatywne myślenie (66%). Firmy aranżują biura tak, aby były w nich zarówno miejsca do pracy w skupieniu, w zespole oraz dające warunki do swobodnych rozmów telefonicznych” – mówi Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor Marki i członek Zarządu Mikomax Smart Office. 
 
Badanie Mikomax Smart Office pokazuje także, że pracownicy centrów usług cenią możliwości interakcji z innymi osobami, którą zapewnia organizacja przestrzeni biurowej w modelu open space. Takie rozwiązanie umożliwia wzajemne wsparcie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Istotne jest jednak także stworzenie przestrzeni przeznaczonej do wykonywania zadań wymagających skupienia czy pomieszczeń, w których można się zrelaksować.
 
Mobilnie czy stacjonarnie?
 
Według badań Mikomax Smart Office aż 96,8% osób w polskich i rumuńskich centrach usług pracuje stacjonarnie, 2,7% respondentów jest mobilnych, a 0,5% wykonuje zadania zdalnie. Praca stacjonarna jest postrzegana jako korzystna zarówno dla pracowników, jak i ich menedżerów. Ci pierwsi cenią sobie bezpośredni kontakt oraz możliwość wsparcia pozostałych członków zespołu.  Przełożonym natomiast łatwiej jest utrzymać kontrolę nad realizowanymi projektami. Jednak rozwój technologiczny w coraz większym stopniu pozwala kontrolować także pracę poza biurem. Na przykład, rozwiązania z obszaru monitoringu GPS umożliwiają sprawne zarządzanie podróżującymi pracownikami.
- Wprowadzenie monitoringu GPS przynosi szereg korzyści firmie w obszarze zarządzania. Wiedza, którą dostarcza monitoring GPS może być źródłem bardzo pozytywnych zmian w firmie podnoszącym jej efektywność działań w terenie i optymalizując koszty związane z aktywnością pracowników. Należy jednak pamiętać, że z tych samych powodów wdrożenie systemu może być odebrane negatywnie przez kadry. Dlatego działania powinny być dobrze przygotowane i przemyślane, zgodne z przepisami, a także podparte aktywną komunikacją skierowaną do pracowników, tłumaczącą powody zmian i korzyści płynące z wdrożenia monitoringu GPS dla firmy i dla nich samych – uważa Bartłomiej Dębski, Prezes Zarządu Cartrack Polska, dostawcy outsourcingu usług monitorowania GPS.
Trend pracy poza biurem na razie jednak powoli wkracza na polski rynek. Jak pokazują badania IPSOS Mori w naszym kraju zdalnie pracuje zaledwie 3% pracowników, podczas gdy w Europie współczynnik ten wynosi 15%. 
 
Pracownik stanowi cenny zasób firmy, od którego zależy jej sukces na rynku. Z tego względu korzystne dla przedsiębiorstw jest sięganie po rozwiązania, które poprawią jego komfort pracy i produktywność, co w dalszej perspektywie przekłada się na zyski oraz przewagę nad konkurencją. 
 
Informacje o raporcie „Centra usług w opinii pracowników”
 
Badanie firmy Mikomax Smart Office zostało przeprowadzone wśród firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w Rumunii w 2013 i 2014 r. W badaniu wzięło udział 993 pracowników z 23 centrów SSC, R&D, BPO, ITO i KPO w dwóch przedziałach wiekowych 26-35 lat oraz 36-45 lat. 
 
Źródło: inf. pras. Mikomax Smart Office