W konkursie „Zwyczajnie Aktywni” nagradzane są najciekawsze pomysły aktywizacji zawodowej chorych, dotkniętych autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi oraz zakażonych HCV. Przedsięwzięcie organizują: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska. Jego adresatami są organizacje pacjentów. Główny inspektor pracy, obok ministra pracy i polityki społecznej oraz rzecznika praw obywatelskich, jest honorowym patronem konkursu.
Tegorocznymi laureatami zostali: Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna za projekt „Pozytywnie Aktywni”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” za projekt „Krok naprzód bis!”, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO za projekt „Stomia nie ogranicza aktywności” i Fundacja „Gwiazda Nadziei” za projekt „Nadzieja na lepsze”.
W uroczystym podsumowaniu konkursu w stołecznej „Zachęcie” udział wzięli: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Hofman.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.