Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu „Rodzina 500 plus”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

Odbierając nagrodę minister Rafalska przedstawiła główne działania prowadzone w Polsce w ramach polityki rodzinnej, podkreślając, że w kontekście jednego z najpoważniejszych wyzwań, jakim jest starzenie się społeczeństwa, objęcie szczególną troską rodziny wychowujące dzieci ma kluczowe znaczenie.

Minister Elżbieta Rafalska przybliżyła funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus”, zwracając uwagę, iż program został opracowany z myślą o tym, aby poprzez zmniejszenie obciążenia finansowego rodzin związanego z wychowywaniem ich dzieci, zachęcić Polaków do podejmowania decyzji o posiadaniu większej rodziny.

Wskazała, iż wielowymiarowe wsparcie rodzin obejmuje także działania takie, jak pomoc finansowa, rozwój usług dla rodzin wychowujących dzieci, rozwój usług opieki nad małymi dziećmi, urlopy związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, wsparcie rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, działania na rzecz stabilizacji zatrudnienia. Tworzą one rodzinom godne warunki do życia i podejmowania decyzji o rodzicielstwie.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2016 r.