Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Sposób zapoznania użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) powinien być zawarty w treści tego dokumentu i jest wiążący dla wszystkich stron.
Zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego polega na jej opracowaniu, udostępnieniu użytkownikom obiektu (pracownikom, najemcom) oraz zapewnieniu zgodnie z jej wytycznymi odpowiedniej ilości środków gaśniczych (gaśnic, hydrantów), terminowym ich przeglądaniu (konserwowaniu), oznakowaniu kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych itp. Zgodnie z przywołaną w pytaniu umową należy to do obowiązków wynajmującego.
Sposób zaznajomienia z treścią IBP użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników zawarty powinien być w jej treści, do czego zobowiązuje § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Przeważnie jeden z załączników do IBP zawiera procedurę udostępnienia i zapoznania. W sprawach nieunormowanych w IBP pozostaje porozumieć się z wynajmującym w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.