Według statystyk Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. 743 pracowników doznało uszczerbku na zdrowiu na placu budowy, a 165 poniosło śmierć. Ogółem wypadki przy pracy w branży budowlanej stanowiły bez mała 30 proc. wszystkich wypadków w ubiegłym roku.

Jak wynika z analiz PIP, najbardziej narażeni na wypadek są pracownicy mający krótki staż pracy, jak i ci z dużym doświadczeniem zawodowym. Tych pierwszych gubi niedoświadczenie, tych drugi – rutyna. Najmniej niebezpiecznych zdarzeń dotyczyło pracowników z najwyższymi kwalifikacjami.

Do największej liczby wypadków dochodziło u pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników. Najlepszy stan bhp odnotowano w zakładach pracy z więcej niż 250 zatrudnionymi.

Kontroli PIP podlegają także duże inwestycje budowlane prowadzone w związku z Euro 2012. W ubiegłym roku nadzorowano 75 budów, na których przeprowadzono 175 kontroli oraz 245 wizytacji. W ciągu czterech miesięcy 2011 r. inspektorzy odbyli 87 kontroli u 84 pracodawców.

Źródło: Rzeczpospolita, 10 czerwca 2011 r.