Zmiana zasad naliczania dodatku stażowego i wypłata tego dodatku były jednymi z postulatów służb podległych MSW, które poruszane były przez związki w rozmowach z szefową resortu. W stosunku do funkcjonariuszy Policji, BOR i Straży Granicznej wprowadzenie nowych rozwiązań możliwe było w drodze rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast w odniesieniu do strażaków zmiany wymagała ustawa u Państwowej Straży Pożarnej. 

Nowelizacja ustawy wprowadza wyższe dodatki dla strażaków, którzy zdecydują się pozostać w służbie dłużej niż 20 lat. Uposażenie zasadnicze strażaka wzrastać będzie z tytułu wysługi lat o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok, aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Po tym czasie wzrastać będzie o dalsze 2 proc. za każde następne dwa lata, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Do momentu zmiany przepisów, strażacy po ukończeniu 30 roku życia mogli liczyć na dodatek w wysokości maksymalnie 25 proc. - teraz po osiągnięciu 35 lat wysługi wzrost uposażenia zasadniczego strażaka wynosić będzie 35 proc. 

Zmiany mają zachęcać wykwalifikowanych funkcjonariuszy z doświadczeniem do pozostania w formacji. W ten sposób wciąż będzie można korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Dłuższe pełnienie służby wpłynie również na ograniczenie odejść na emeryturę, a tym samym zmniejszy wydatki na świadczenia emerytalne oraz szkolenia nowo przyjętych kandydatów. 

Dodatki za wysługę lat zostały wypłacone już policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR. W poszczególnych formacjach otrzymało je:23 tys. 670 policjantów (na kwotę w sumie ok. 21 mln zł rocznie),2 tys. 80 strażników granicznych (na kwotę w sumie 1 mln 700 tys. zł rocznie), 648 funkcjonariuszy BOR (na kwotę 300 tys. zł rocznie). Według założeń w Państwowej Straży Pożarnej wypłata dodatków obejmie ok. 8 tys. 700 strażaków (na kwotę 8 mln 300 tys. zł rocznie). 

Nowelizacja podpisanej przez Prezydenta ustawy o Państwowej Straży Pożarnej czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Część dotycząca nowych zasad naliczania dodatków stażowych dla strażaków wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

Warto przypomnieć, że w ramach Forum Dialogu Społecznego MSW zapewniło związkowców służb, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Szczegóły dotyczące wysokości tych kwot zostaną przedstawione w najbliższym czasie. MSW poinformuje o wynikach tych rozmów komendantów głównych Policji, SG, PSP i BOR oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Źródło: Komunikat MSW, stan z dnia 20 lipca 2015 r.