Możliwe zmiany w kodeksie pracy
\

W sprawozdaniu ze swej działalności za 2013 r. PIP podniosła, iż brak informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dobach utrudnia inspektorom pracy weryfikację, czy pracodawca przestrzega przepisów o czasie pracy (tj. o dobie pracowniczej oraz o minimalnych odpoczynkach dobowych i tygodniowych.

W odpowiedzi MPiPS zobowiązało się przeanalizować konieczność modyfikacji zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy. Aktualnie wskazuje się w niej jedynie liczbę godzin przepracowanych w danej dobie, po zmianach zaś miałaby ona ponadto zawierać informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Z kolei Komisja Europejska wymusiła niejako pracę nad zmianą przepisów dotyczących prac, przy których nie wolno zatrudniać kobiet oraz okresowych badań pracowników. W związku z czym w komisji trójstronnej prowadzone są już konsultacje nad projektem zmian w kodeksie pracy w tym zakresie.

Więcej: www.praca.pl/poradniki/dla-pracodawcow/szykuja-sie-zmiany-w-kodeksie-pracy_pr-1332.html

Źródło: www.praca.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.