Wysokość składki emerytalnej wynosi 19,52 proc. Część składki w wysokości 12,22 proc. lokowana jest w ZUS w ramach I filaru ubezpieczeń. Jeśli ubezpieczony zdecyduje o przekazaniu części składki do OFE, wówczas na subkoncie w ZUS w ramach II filaru będzie gromadzona część składki emerytalnej w wysokości 4,38 proc. podstawy wymiaru, a w OFE – 2,92 proc.

Jeśli ubezpieczony chce oszczędzać na przyszłą emeryturę w ramach II filaru tylko w ZUS, to część składki w wysokości 12,22 proc. lokowana jest w ZUS w ramach I filaru ubezpieczeń, a reszta, czyli 7,3 proc., jest lokowana również w ZUS na specjalnym subkoncie w ramach II filaru.

Okno transferowe jest otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.

Jeśli ubezpieczony oszczędza na swoją emeryturę tylko w ZUS, a chce to zmienić, dywersyfikować oszczędności i przekazywać część składki do OFE, to musi złożyć w ZUS "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych". Może je przekazać osobiście, Pocztą, drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), przy wykorzystaniu urzędomatów.

Sprawdź, ile może dorobić emeryt lub rencista>>>

Wzory oświadczenia są dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS, tj. http://www.zus.pl/ oraz na Platformie Usług Elektronicznych

Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego mogą złożyć: ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Przesłanie oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE spowoduje, że pierwsza do funduszu trafi składka opłacona za lipiec 2016 r.

Te osoby, które zaczynają aktywność zawodową i po raz pierwszy zostaną zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych mogą (ale nie muszą) zawrzeć umowę z OFE w ciągu 4 miesięcy licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Jeśli umowa nie zostanie zawarta w ustawowym terminie, całość składki na II filar będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (w wysokości 7,3 %).

Jeśli jednak z różnych powodów nie zdecydują się przystąpić do OFE w tym terminie, to mogą podczas tzw. okna transferowego złożyć w ZUS "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego”. Wraz z informacją o przekazywaniu składki do OFE ponownie zyskają 4 miesiące na zawarcie umowy z wybranym otwartym funduszem emerytalnym.

Jeśli ubezpieczony nie chce zmieniać dotychczasowego sposobu podziału składki emerytalnej, nie musi składać oświadczenia.

Reforma OFE wprowadziła m.in. dobrowolność członkostwa w otwartych funduszach, a w konsekwencji przekazywania do nich składek. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okno transferowe otwierane będzie co cztery lata, od 1 kwietnia do 31 lipca. A zatem dopiero w 2020 r. będziemy zdecydować w jaki sposób chcemy oszczędzać na swoją emeryturę w ramach II filaru.