Jak zauważa Manulea Tomei, która stoi na czele Departamentu Ochrony Pracy MOP, umożliwienie karmienia piersią w miejscu pracy jest dobre dla matek i ich dzieci oraz dla pracodawców. Prawo do kontynuowania karmienia piersią - po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego - jest ważne dla zdrowia matki, a zwłaszcza dla dziecka. Pracodawcy, którzy dają matkom czas na karmienie piersią, oraz wyznaczają miejsce, gdzie mogą to zrobić w warunkach higienicznych, osiągają korzyści pod względem wzrostu produktywności w wyniku niższej nieobecności rodzica z powodu poprawy stanu zdrowia dzieci. Dodatkowo wzrasta wskaźnik powrotu do pracy młodych mam oraz zwiększają się morale pracowników. Z raportu opublikowanego przez MOP w 2010 r., zatytułowanego " Macierzyństwo w Pracy: przegląd prawodawstwa krajowego ", wynika, że ustawodawstwo w przynajmniej 92 krajach przewiduje przerwy na karmienie piersią, oprócz regularnych przerw, dla matek karmiących. Dozwolony czas to często co najmniej jedna godzina, zwykle podzielony na dwie przerwy po 30 minut każda. Do tej pory 25 krajów ratyfikowało MOP Maternity Protection - Konwencję (nr 183), która wzywa, między innymi do zmniejszenie godzin pracy, aby umożliwić karmienie piersią. Wsparciem w pracy dla matek karmiących piersią jest podstawowy przepis ochrony macierzyństwa od pierwszego Maternity Protection - Konwencja (nr 3) w 1919 r. Konwencja przyjęta na MOP przyjęła także zalecenie mówiące, że w miarę możliwości urządzenia do pielęgnacji powinny być udostępniane na lub w pobliżu miejsca pracy.

Źródło: www.ilo.org