Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2015 r. płatnik składek ZUS nie ma obowiązku:

- sprawdzania w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego prawidłowości danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS za rok poprzedni. Niemniej jednak, pozostaje obowiązek złożenia dokumentów korygujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład. 

Sprowadź nową kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS od 2015 r.>>>

- przekazywania ubezpieczonym informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej o składce zdrowotnej, w przypadku pobierania wyłącznie składek na to ubezpieczenie. Jednakże na żądanie ubezpieczonego należy przekazać informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni, bez obowiązku przekazywania informacji rocznej.

 

Natomiast informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazuje się w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.