PYTANIE: Pomieszczenie ma powierzchnię 22 m2 i wysokość 3,8 m. Urządzenia i sprzęt spawalniczy zajmują 5 m2. Określ na podstawie rozporządzenia, ilu spawaczy może być zatrudnionych w tym pomieszczeniu?

7 proc. poprawnych odpowiedzi

- Najtrudniejsze pytanie w teście było w zasadzie sprawdzianem nie wiedzy uczestników, ale ich praktycznych umiejętności zastosowania zapisów prawnych przy aranżacji spawalni w określonym pomieszczeniu – mówi Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Członek Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP. - Z takimi pytaniami służba BHP spotyka się na co dzień, podczas pracy w terenie, kiedy to w oparciu o przepisy, choćby te szybko znalezione w Internecie, trzeba udzielić właściwej odpowiedzi pracodawcy. Aby rozwiązać to zadanie należało dokonać obliczeń kubatury pomieszczenia, a następnie odjąć kubaturę pomieszczenia zajętą przez sprzęt i podzielić przez 15 m3.

PYTANIE: Jaka właściwość źródła światła jest najistotniejsza na stanowiskach pracy wymagających dobrego rozróżniania barw?

25 proc. poprawnych odpowiedzi

- Pytanie to należy do grupy zagadnień dotyczących czynników szkodliwych i uciążliwych. Nie było ono trudne, gdyż w zasadzie zawarta jest w nim odpowiedź – mówi Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Członek Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP. Pracownicy służby BHP powinni wiedzieć, że właściwe oddawanie barw ma duże znaczenie, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych. Przy takich stanowiskach jak kontrola jakości, barwa produktu lub wyrobu ma decydujące znaczenie, bo wskazuje na to, czy produkt lub surowiec nadaje się do dalszej sprzedaży lub produkcji. Szczególnie mam na myśli artykuły spożywcze jak mięso, owoce, czy warzywa, ale np. w produkcji tkanin również jest to bardzo ważne – dodaje.

Źródło: bezpieczniwpracy.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.