Rządowy projekt ustawy zakłada, że Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) będą wprowadzane etapowo - w zależności od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego.

Szlak mają przetrzeć najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 osób – od 1 stycznia 2019 r.

W kolejnej grupie będą podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 lipca 2019 r.

W następnym roku dołączą pozostali pracodawcy: zatrudniający co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2020 r., a najmniejsze firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych – od 1 lipca 2020 r.

Poza system znajdą się samozatrudnieni - oni we własnym zakresie będą musieli zatroszczyć się o zabezpieczenie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ministerstwo Infrastruktury w opinii do projektu (datowanej na 19 marca) zauważyło, że termin stosowania ustawy w stosunku do największych firm (zatrudniających co najmniej 250 pracowników) jest za krótki - obowiązek utworzenia PPK powstanie w ich przypadku od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że ci przedsiębiorcy mają bardzo mało czasu na ewentualne założenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), który zwolni z obowiązku tworzenia PPK. Jako przykład resort podał Pocztę Polską S.A., która musiałaby natychmiast rozważyć ewentualne utworzenie PPE. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj >>

23 marca MI wycofało uwagę dotyczącą terminu wprowadzenia PPK w dużych firmach. Próbowaliśmy ustalić w resorcie, co było przyczyną takiej decyzj, jednak do tej chwili nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 [-OFERTA_HTML-]