Minister Skarbu Państwa zapowiedział, że rząd ma realny pomysł na rozwój Śląska i branży górniczej, który zostanie zapowiedziany podczas wizyty w regionie.
– Chcemy, by górnictwo stało się rentowne i miało przed sobą długoterminową perspektywę rozwoju. Będziemy o naszym programie rozmawiać z każdym, komu zależy na tym projekcie – powiedział Andrzej Czerwiński.
Minister spotkał się także z ratownikami Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, którzy uczestniczyli w zakończonej niedawno akcji ratowniczej na ruchu Śląsk w kopalni Wujek w Rudzie Śląskiej. Podziękował im za akcję ratunkową, przeprowadzoną w ekstremalnie trudnych warunkach, w czasie której narażali własna życie i zdrowie.
Była to najdłuższa akcja ratowniczo-poszukiwawcza w dziejach polskiego górnictwa. Prowadzono ją od 18 kwietnia do 22 czerwca br., poszukując dwóch górników. Akcja została formalnie zakończona we wtorek, 23 czerwca o 6.44 w 67. dobie jej prowadzenia. Do akcji wprowadzono 1371 zastępów ratowniczych z kopalń i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego wspomaganych przez 239 brygad przodkowych. Ewenementem była skala zniszczeń w wyrobiskach. Podczas akcji ratownicy pracowali w zagrożeniu metanowym, niebezpieczeństwie wystąpienia wstrząsów wtórnych i w wysokiej temperaturze. Minister Skarbu podkreślił szczególnie determinację zespołu, który prowadził poszukiwania i wręczył ich członkom dyplomy uznania.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wykonuje zadania publiczne polegające na współdziałaniu w przeprowadzaniu akcji ratowniczych oraz udzieleniu pomocy zakładom górniczym w zapobieganiu i likwidacji skutków zagrożeń górniczych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.