Raport - efekt współpracy Banku Światowego z Ministerstwem Finansów - stanowi przegląd praktyk w zakresie kształtowania wynagrodzeń w sektorze publicznym w Polsce wraz z zaleceniami dotyczącymi usprawnień w tej dziedzinie.

Więcej informacji:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/raport-o-ksztaltowaniu-wynagrodzen-w-sektorze-publicznym-w-polsce?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1