„Wysokość ich emerytury powinna zależeć od wielkości wynagrodzeń w czasie całej aktywności zawodowej oraz od oczekiwanego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. Proponowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sposób wyznaczania wysokości emerytur mundurowych jest głęboko niesprawiedliwy. Przy porównywalnych zarobkach w czasie całego życia zawodowego pracownik służby mundurowej otrzyma w okresie emerytury cztery razy więcej niż osoba z systemu zwanego powszechnym. Emerytura będzie dwa razy wyższa i dwa razy dłużej pobierana. A za ten przywilej dla wybranych zapłacą pozostali pracownicy" - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana, jeżeli brak jest politycznej determinacji na włączenie pracowników służb mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego, to powinniśmy przynajmniej:
- zgodnie z projektem ustawy wydłużyć okres służby niezbędnej do uzyskania emerytury mundurowej do 25 lat,
- wprowadzić minimalny wiek uprawniający do pobierania emerytury na poziomie o 5 lat niższym od powszechnego wieku emerytalnego,
- uzależnić wysokość emerytury od średniego wynagrodzenia w okresie całej służby (a nie od wynagrodzenia z trzech wybranych lat),
- uzależnić wysokość emerytury od oczekiwanego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę.
Zmiany powinny stopniowo obejmować również osoby już obecnie pracujące w służbach mundurowych. Nie mogą one zaskakiwać zainteresowanych, ale nie można czekać na znaczące rezultaty 30 lat. Staż pracy niezbędny do uzyskania emerytury mundurowej powinien być wydłużany co rok o 1 rok.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan