Doskonalenie procesów, czyli optymalizacja kosztów i nakładu pracy względem efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i konkurencyjności na rynku to obecnie silny trend w zarządzaniu, w którym wyspecjalizować mogą się słuchacze nowego kierunku Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Studia „Lean Management” to połączenie warsztatów, gier biznesowych i studiów przypadków, które umożliwiają nie tylko pozyskanie praktycznej wiedzy, ale także wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów i wykładającymi praktykami z renomowanych firm. Niektóre zajęcia prowadzone są bezpośrednio na terenie firm. Ideą kierunku jest rozwijanie konkretnych kompetencji i konfrontacja teorii z rzeczywistymi problemami firm.

Dajemy słuchaczom szansę nauki poprzez praktyczne doświadczenie, którego nabywają realizując w trakcie studiów konkretne projekty. Bardzo dużą wartością dodaną studiów „Lean Management” jest możliwość wymieniania się wiedzą, przez co zyskać można szerszą perspektywę, a także zbudować branżowe kontakty, które dla osób chcących doskonalić swoje firmy są niezwykle cenne i przydatne w dalszym rozwoju zawodowym – mówi Jakub Marczak – współtwórca programu studiów.
Propozycja CKP Uczelni Łazarskiego skierowana jest do specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem i optymalizacją procesów, pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia, kadry kierowniczej oraz przedsiębiorców. 
W programie studiów znalazły się m.in. takie zagadnienia, związane z wdrożeniem Lean, jak generowanie oszczędności i unikanie strat, skrócenie czasów operacji, podnoszenie satysfakcji klienta, budowanie zaangażowania pracowników, a także poprawa jakości i bezpieczeństwa. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunku oraz rekrutacji znaleźć można na stronie