Taki pracodawca powinien więc udzielić pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę, mimo że taki obowiązek nie wynika już z Kodeksu pracy. Dotyczy to 1 stycznia 2011 r., które wypadło w sobotę. Jeśli regulamin pracy nie został na czas zmieniony, a pracownicy nie dostali dnia wolnego za ten dzień, to pracodawca w razie kontroli może zostać ukarany za łamanie przepisów grzywną od 1 do 2 tys. zł. Jeśli zaś sprawa znajdzie się w sądzie grodzkim, wówczas zagrożenie jest jeszcze wyższe, bo wynosi do 30 tys. zł.

Okazuje się, że problem związany ze koherencją przepisów kodeksu pracy i regulaminu pracy może dotyczyć niemałej ilości firm. Korzyści płynące dla pracowników są konsekwencją nieznajomości przez pracodawców hierarchii przepisów. Jeśli przed 1 stycznia 2011 r. postanowienia regulaminu pracy w zakresie rozliczania czasu pracy były takie same jak kodeksu pracy a nie zostały dostosowane do zmienionych przepisów, to w obecnym stanie prawnym są one korzystniejsze dla pracowników niż regulacje kodeksowe.

Według wyliczeń, skreślenie obowiązku oddawania dnia wolnego w zamian za sobotnie święto będzie skutkowało większą ilością przepracowanych dni w roku. Widać to już choćby po miesiącu styczniu. 1 dzień 2011 r. przypadł w sobotę. Według starych przepisów Kodeksu pracy ci, którzy pracują w pięciodniowym tygodniu pracy dostaliby za tę sobotę dodatkowy dzień wolny. Według nowych – pracodawcy nie muszą już oddawać dnia wolnego za święto w sobotę.

Ale jeśli regulamin pracy nadal tak stanowi jak Kodeks pracy przed zmianą, wówczas według niego pracownicy przepracowali o osiem godzin więcej. Jest to praca w godzinach nadliczbowych, za którą należy się wolne lub wynagrodzenie. O nieznajomości prawa świadczy tłumaczenie pracodawcy, że od nowego roku obowiązuje zmieniony kodeks pracy i nie trzeba już oddawać wolnego, jeśli któreś ze świąt wypadnie w dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Trzeba, jeśli tak stanowi firmowy regulamin

Warto więc by zatrudnieni w zakładach z regulaminem pracy sprawdzili, kiedy ich pracodawca zmienił regulamin i czy jest w nim mowa o oddawaniu dni wolnych. Natomiast jeśli pracodawca chce usunąć z regulaminu korzystne dla zatrudnionych przepisy, powinien złożyć im wypowiedzenia zmieniające.