W ciągu zaledwie kilku lat portale intranetowe przekształciły się z prostego repozytorium informacji w jedno z głównych narzędzi regulacji procesów biznesowych, kultury korporacyjnej oraz adaptacji i szkoleń nowych pracowników.

Dziś intranet coraz częściej przybiera formę sieci społecznościowej, dając szerokie możliwości zarządzania motywacją i lojalnością pracowników. Korporacyjną sieć społecznościową najprościej można opisać jako intranet, w którym wszyscy pracownicy mogą kreować treści i łatwo kontaktować się ze sobą. W odróżnieniu od tradycyjnej rozsyłki informacji, społecznościowy intranet pozwala bardzo szybko otrzymać informację zwrotną. Pracownik jest nie tylko biernym odbiorcą, ale może też ocenić zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie. Taki krok jest oceniany przez pracowników jako większe otwarcie się organizacji, co pozytywnie wpływa na wewnętrzny, ale też i zewnętrzny HR-branding. Wewnątrzkorporacyjna sieć społecznościowa jest niczym lustro, w którym bardzo dokładnie odbijają się pracownicy, ich relacje oraz struktura firmy. Analizując aktywność użytkowników, można zidentyfikować formalnych i nieformalnych liderów, określić zasięg i członków nieformalnych grup oraz obserwować interakcje zachodzące pomiędzy oraz w ramach tych społeczności. Procesy, które do tej pory były niewidoczne, mogą podlegać analizie i dzięki temu przyczyniać się do zwiększania efektywności w organizacji.

Źródło: www.hrstandard.pl