Jak podały w czwartek 4 stycznia 2018 roku strony sporu, osiągnięte porozumienie zapewnia pracownikom wypłatę jednorazowej premii za ubiegły rok oraz wzrost stałej części wynagrodzeń od stycznia 2018 roku, a także wprowadzenie części zmiennej uzależnionej od efektywności.

Pod wynegocjowanym porozumieniem podpisali się przedstawiciele zarządu spółki oraz działającej w ZEC Solidarności i Związku Zawodowego Górników w Polsce. Szczegółów podjętych ustaleń finansowych nie podano.

Wznowione na początku stycznia 2018 roku rozmowy płacowe część związkowców określała jako negocjacje "ostatniej szansy". Krótko przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele pracowników pikietowali siedzibę firmy - w proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób spośród liczącej ponad 320 pracowników załogi.

Strona społeczna domagała się podwyżki płac zasadniczych o 500 zł brutto, zarząd informował natomiast o swojej propozycji wzrostu łącznego wynagrodzenia o około 100-110 zł miesięcznie. Zarząd argumentował między innymi, że średnie wynagrodzenie w ZEC wynosiło w minionym roku 5,2 tys. zł i było na poziomie wynagrodzenia w branży ciepłowniczej w województwie śląskim.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Od 11 grudnia 2017 roku w firmie działał sztab protestacyjno-strajkowy, powołany po przeprowadzeniu referendum, w którym 90 procent głosujących (przy blisko 78-procentowej frekwencji) opowiedziało się za strajkiem. Dwa dni później wszystkie wydziały ZEC zostały oflagowane, a 15 grudnia 2017 ogłoszono pogotowie strajkowe.

ZEC dostarcza ciepło między innymi do dawnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego, należących obecnie do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wstrzymanie dostaw byłoby kłopotliwe dla kopalń, zatrudniających w sumie kilkanaście tysięcy pracowników.

Spółka ZEC przez wiele lat należała do Katowickiego Holdingu Węglowego. Ponad dwa lata temu holding sprzedał firmę spółce DK Energy Polska z grupy francuskiego koncernu EDF. Spór płacowy w ZEC trwał od lutego 2017 roku.

W katowickich Zakładach Energetyki Cieplnej, które powstały poprzez wydzielenie ponad 20 lat temu infrastruktury energetycznej kilku kopalń, pracuje obecnie około 320 osób. Spółka zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją energii cieplnej, którą dostarcza do kopalń i zakładów przemysłowych. Wydziały firmy znajdują się w Katowicach, Mysłowicach i Sosnowcu. W 2016 roku, po przejęciu ZEC przez inwestora, w zakładzie wprowadzono program dobrowolnych odejść, z którego skorzystało około 100 osób, czyli 25 procent załogi. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]