Konfederacja Lewiatan proponuje, by zamiast zamykać sklepy w niedziele, wprowadzić zmiany w Kodeksie pracy, które zagwarantują pracownikom handlu 2 wolne niedziele w okresie kolejnych 4 tygodni. To pozwoli osiągnąć ten sam cel, co wprowadzenie zakazu handlu w 2 niedziele w miesiącu, ale bez ponoszenia negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Autorzy i zwolennicy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele deklarują, że ich celem jest zapewnienie pracownikom handlu wolnych niedziel, aby mogli spędzać więcej czasu z rodziną. Niestety, odbyłoby się to kosztem konsumentów, przedsiębiorców prowadzących działalność w centrach handlowo-usługowych oraz ich pracowników, jak również osób, które ze względu na naukę, sytuację rodzinną lub zainteresowania świadomie wybierają pracę w soboty i niedziele.

– Biorąc pod uwagę, że 90% osób pracujących w handlu sieciowym i sieciach kupieckich jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, najlepszą gwarancją ich czasu wolnego będzie modyfikacja Kodeksu pracy – mówi Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

W przeciwieństwie do projektu ograniczenia handlu w niedziele, który jest bardzo skomplikowaną regulacją branżową, co potwierdziły dotychczasowe prace legislacyjne nad projektem obywatelskim, nowelizacja Kodeksu pracy pozwalająca uzyskać podobny rezultat jest stosunkowo prosta.

Konfederacja Lewiatan zaproponowała również, aby funkcjonowanie nowej regulacji było monitorowane przez Radę Dialogu Społecznego i po dwóch latach nastąpiło podsumowanie rezultatów dokonanej zmiany.

Źródło: Konfederacja Lewiatan