Obszar ten tworzą przede wszystkim komunikacja wewnętrzna budująca tożsamość organizacji, wspierająca strategię firmy, wyjaśniająca cele i zasadność podejmowanych zadań, towarzysząca projektom HR już od etapu ich przygotowywania i uwiarygodniająca wszelkie poczynania marketingowe i PR firmy. Efektywna komunikacja wewnętrzna jest nie tylko jednym z filarów kultury organizacyjnej, lecz także gwarantem dialogu, którego brak – jak wiemy z doświadczeń nie tylko polskiego rynku – jest w stanie nadszarpnąć wizerunek nawet dużej i zasobnej organizacji.

Komunikacja powinna być nieodzownym elementem wszystkich projektów, ze szczególnym uprzywilejowaniem projektów dotyczących pracowników, bo tylko wówczas jest sprzymierzeńcem organizacji, najsilniejszym atutem w budowaniu marki pracodawcy i wizerunku na zewnątrz.
 
Rozumiejąc znaczenie i wartość komunikacji oraz dialogu, HR Index pozwala przyjrzeć się temu obszarowi, ocenić obecną sytuację, a przy okazji zastanowić się nad skutecznością obranej drogi, nad kolejnymi celami, jakie chcemy osiągnąć, i zadaniami, które chcemy realizować. A co równie ważne, wskazuje kierunki działania zarówno w zakresie komunikacji, jak i pozostałych dziesięciu obszarów badania. Inaczej mówiąc, HR Index pozwala spojrzeć holistycznie na rolę działów HR w każdej organizacji, ocenić poziom zaawansowania poszczególnych obszarów, wskazać kolejne działania oraz potwierdzić wartość prowadzonej polityki HR.
 
Katarzyna Bogusz
Doradca ds. HR i komunikacji wewnętrznej, Wolters Kluwer SA.
 
Raport benchmarkowy z badania HR Index
można pobrać ze stronywww.hrindex.pl.