Wszczęcie przez Komisję Europejską formalnego postępowania przeciwko Niemcom w związku z przyjęciem przepisów o płacy minimalnej (MiLoG) i środków administracyjnych związanych z ich stosowaniem jest wynikiem działań podejmowanych przez polski rząd we współpracy z państwami członkowskimi Unii.

KE uznała przepisy niemieckie za niezgodne ze swobodą świadczenia usług i przepływu towarów. Polska konsekwentnie prezentowała takie stanowisko w rozmowach ze stroną niemiecką.

Strona niemiecka musi w ciągu 2 miesięcy przekazać Komisji Europejskiej odpowiedź na powyższe zarzuty. W zależności od uzyskanych wyjaśnień, Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii, a następnie ewentualnym skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska będzie kontynuować dialog ze stroną niemiecką odnośnie do praktycznych aspektów wykonywania operacji transportowych przez terytorium Niemiec, w tym utrzymania zawieszenia stosowania MiLoG do tranzytu.

Źródło: www.mir.gov.pl, stan z dnia 20 maja 2015 r.