KE o zatrudnieniu w ostatnim kwartale
\

Według najnowszego przeglądu kwartalnego Komisji Europejskiej dotyczącego zatrudnienia i sytuacji społecznej ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się wiosną 2013 r., nadal pozostaje dość niestabilne, a perspektywy w zakresie zatrudnienia są niepewne.

W większości sektorów od połowy 2013 r. zatrudnienie wzrasta. Zwiększyła się liczba przepracowanych godzin i po raz pierwszy od 2011 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby umów o pracę na cały etat oraz wzrost zatrudnienia młodzieży. Niemniej jednak wiele nowych miejsc pracy dotyczy pracy na część etatu lub pracy tymczasowej, a wskaźnik bezrobocia nadal niewiele odbiega od najwyższego poziomu odnotowanego w przeszłości.

Osoby długotrwale bezrobotne stanowią znaczną i rosnącą część wszystkich bezrobotnych – niemal 13 milionów osób pozostaje bez pracy od ponad roku. Ponadto jedna trzecia bezrobotnych pozostaje bez zatrudnienia od ponad dwóch lat.

Sytuacja poprawiła się w przypadku młodych ludzi, ponieważ w większości państw członkowskich bezrobocie w tej grupie znacznie się zmniejszyło. Bezrobocie młodzieży pozostaje jednak na bardzo wysokim poziomie w krajach takich jak Grecja czy Hiszpania. Spośród osób zatrudnionych niemal połowa ma umowę na czas określony, a prawie jedna czwarta pracuje na część etatu.

Spotkanie przywódców UE dotyczące zatrudnienia, które odbędzie się 8 października w Mediolanie, będzie kolejną okazją, aby na wysokim szczeblu politycznym nadać dynamiki procesowi wdrożenia gwarancji dla młodzieży.

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 7 października 2014 r.

Data publikacji: 7 października 2014 r.