Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska odczytała okolicznościowy list głównego inspektora Iwony Hickiewicz i wraz z okręgowym inspektorem pracy Beatą Marynowską wręczyła partnerom społecznym Państwowej Inspekcji Pracy medale pamiątkowe z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce.
Wojewoda śląski Piotr Litwa, składając pracownikom inspekcji pracy gratulacje z okazji jubileuszu, podkreślił wspólnotę historii oraz aktualnych działań inspekcji pracy oraz innych urzędów i służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
Zebrani wysłuchali wystąpienia Beaty Marynowskiej na temat historii inspekcji pracy na Śląsku. Mieli także okazję do odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość dzięki dostępnej w kuluarach teatru wystawie związanej z historią inspekcji oraz lekturze broszury: „Tradycje i historia inspekcji pracy na Śląsku”, która w telegraficznym skrócie przedstawiła regionalną specyfikę rozwoju tego urzędu.
W drugiej części uroczystości wręczono nagrody laureatom wojewódzkiego etapu XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz konkursu „Buduj Bezpiecznie”.