Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział we wtorek, że izba zajmie się ustawą obniżającą uposażenia parlamentarzystów na najbliższym posiedzeniu 6-8 czerwca.

- Na najbliższym posiedzeniu będzie ten punkt, z całą pewnością. Komisja już zakończyła pracę, wtedy jeszcze komisja nie zakończyła pracy - mówił Karczewski, pytany dlaczego tego punktu nie było w trakcie ostatniego posiedzenia. - Jest czas, 6, 7 i 8 czerwca jest posiedzenie Senatu i na pewno tą ustawą się zajmiemy - dodał.

Marszałek Senatu powiedział, że nie obawia się o to, że ustawa nie zostanie przyjęta przez Senat.

Zgodnie z nowelizacją, uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Spowoduje to spadek uposażenia z ok. 10.000 zł do 8000 zł.