Jak przedstawia się jakość życia w pracy Polaków? Czy jesteśmy w życiu zawodowym mocno zestresowani? Interesujące dane na ten można znaleźć w raporcie "Philips Index 2010".

Do mało optymistycznych należy zaliczyć wniosek, że spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu aspektów życia najmniej zadowoleni jesteśmy z kwestii związanych z pracą. Z samej pracy jesteśmy generalnie zadowoleni – powody do narzekania na nią znajduje tylko co dziesiąty z nas, a 32% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy i rozwoju zawodowego. Niestety, zadowolenie to mija wraz z wiekiem: podczas gdy w grupie respondentów w wieku 18-24 lata poziom zadowolenia z pracy wynosi 67%, w kolejnych grupach wiekowych systematycznie spada i wśród osób w wieku 55-64 lata plasuje się na poziomie tylko 22%. Jakość życia zawodowego Polaków pod względem finansowym przedstawia się zdecydowanie mniej kolorowo: mniej niż jedna piąta z nas deklaruje zadowolenie z uzyskanych przychodów. Sama praca powoduje spory stres u więcej niż jednej trzeciej Polaków. – Interesujące jest to, że to dla największej grupy respondentów, tzn. 43%, głównym źródłem stresu był przełożony, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla Amerykanów wynosi tylko 28%. Pozostałymi czynnikami będącymi wśród polskich pracowników źródłem największego stresu to kolejno: dojazd do pracy (który stresuje 37% respondentów), możliwość przejścia na emeryturę (33%) oraz wizja utraty pracy (28%).

Źródło: inf. pras. Fleishman-Hillard, 3 lutego 2011 r.