Czy pracownik nabędzie urlop za okres od 24.12. do 31.12.2017 roku?

Odpowiedź:

Za 2017 r. pracownikowi będzie przysługiwać 13,28 dnia urlopu.   

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 153 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Wymiar urlopu wynosi:
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownikowi, który ukończył studia wyższe, wlicza się do stażu urlopowego 8 lat.

Zatem pracownik, który został zatrudniony w ramach pierwszej pracy od 24.04.2017 r., nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu (1,66 dnia) z upływem każdego miesiąca pracy, tj. 23.05.2016 r., 23.06.2016 r. itd. aż do 23.12.2017 r. Łącznie w 2017 r. pracownik uzyska prawo do urlopu w wymiarze 13,28 dnia  (8 x 1,66). Za okres od 24.12. do 31.12.2017 r. pracownik nie nabędzie prawa do urlopu.
Należy dodać, że w przypadku urlopu nabywanego w pierwszym roku pracy przepisy nie przewidują zaokrąglania urlopu w górę do pełnego dnia. Dla uproszczenia przyjmuje się, że 1,66 dnia urlopu = 13 godzin i 20 minut urlopu. Oczywiście pracodawca może potraktować pracownika korzystniej i zaokrąglić niepełny dzień urlopu w górę.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 8.05.2017 r.