94 tys. wypadków przy pracy, z czego 440 śmiertelnych odnotowano w 2010 r. w Polsce. O konieczności zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy mówili w 6 kwietnia w Sejmie uczestnicy konferencji z okazji światowego dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Jej główni organizatorzy to Związek Zawodowy Budowlani i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy obchodzony jest 28 kwietnia. W 2010 r. w Polsce odnotowano 94 tys. wypadków przy pracy, z czego 440 było śmiertelnych. Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski podkreślił, że najwięcej wypadków wydarza się w sektorze budowlanym i górnictwie. W jego ocenie brak odpowiednich zapisów w ustawie o zamówieniach publicznych powoduje, że pracodawcy bardzo często oszczędzają na bezpieczeństwie pracy. ZZ Budowlani chciałby zobligowania zamawiającego i generalnego wykonawcy do uwzględnienia w zamówieniu kosztów ponoszonych na zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy konferencji zwrócili się z apelem do marszałka Sejmu o przeprowadzenie debaty sejmowej poświęconej rozwojowi systemu bezpieczeństwa pracy w polskiej gospodarce. Mówili, że debata taka może być ważnym impulsem zarówno do refleksji nad stanem ochrony zdrowia w pracy jak i do rozpoczęcia niezbędnych działań na rzecz systemowych zmian prawnych.

Źródło: gazetapraca.pl/PAP, 12 kwietnia 2011 r.